Kontakt

Biuro sprzedaży

ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Uwaga: 

Z powodu pandemii Covid-19 nie prowadzimy sprzedaży w biurze pod powyższym adresem.
Wszelkie formalności załatwiamy podczas wizyty naszego przedstawiciela w czasie pomiarów osłon u klienta.
Pomiary są bezpłatne oraz niezobowiązujące.

Telefon: 32 461 01 10

    Abur Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, przy ul. Zwycięstwa 14/105 NIP: 6312688297 REGON 384752886 KRS 811021 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  Kapitał zakładowy 10 000 zł. wpłacony w całości.